เกี่ยวกับเรา

จับโจรดอทคอมเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็น ศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศเกี่ยว กับการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงรูปแบบต่างๆรวมถึงประกาศเพื่อติดตามสิ่งที่หายไป ซึ่งฐานข้อมูลที่รวบรวมมาได้เหล่านี้ จะมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาหรือข้อมูลต่างๆในเบื้องต้น และเป็นประโยชน์แก่การติดตามเพื่อที่จะได้มาซึ่งการเข้าถึงตัวผู้กระทำผิด ต่อไปในกรณีที่ข้อมูลนั้นๆเป็นข้อเท็จจริง

อย่างไรก็ตามทางจับโจรดอทคอมไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่ ได้ปิดประกาศนั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด ผู้ที่เข้าใช้บริการควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบด้วย และทางผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ตรง ตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ไม่มากก็น้อย

logo